PSWer

staat voor PeerSupportWerker.

Dit zijn onze gesprekspartners, onze vrijwilligers en onze vaste krachten.

De vaste krachten hebben als taken de veiligheid in een groep en van de deelnemers te bewaken en ze houden de structuur aan die hoort bij een PSA.

Onze vrijwilligers hebben divers taken. Van het schoonmaken van de ruimte en koffie zetten tot het begeleiden van groepen en bij het PeerMoment aanwezig zijn.

Alle PSWers zijn ook deelnemers aan de PSA‘s. Daardoor vragen we van hen ook een bijdrage voor de PeerPot bij fysieke bijeenkomsten.

Momenteel ontvangen onze PSWers geen financiële vergoeding voor het werk wat ze voor onze stichting io doen.

Wat we wel aanbieden is een cursus/training om de deskundigheid te bevorderen, maar ook intervisie en PeerOverleggen. Daarnaast werkt het ook therapeutisch om als PSWer aan de slag te zijn, je helpt jezelf!

Een PeerOverleg (PO) is een gesprek/overleg tussen alle werkzame PSWers (vrijwillig en vast), welke maandelijks gaat plaatsvinden. Data en tijden zullen nog worden gedeeld in de PeerAgenda.

Ben je geen PSWer, maar wil je wel deelnemen aan een PO? Dat is mogelijk, door middel van een aanvraag. Je hoort dan zo spoedig mogelijk of je erbij kan zijn.

Wordt je uitgenodigd voor een PO? Dan ben je van harte welkom.

We hopen in de toekomst verandering in de vergoeding te brengen en dit doen we aan de hand van de resultaten uit een project gaande over de Waardering van Ervaringsdeskundigen.

We zijn verder aangesloten bij de VeerKracht Centrale en hebben een connectie met Enik Recovery College in Utrecht.