PSA

staat voor PeerSupportActiviteit in ons PeerProgramma!

Hier komen alle activiteiten te staan, die wij ontplooien.

Momenteel zijn dat:

PSG

PSC

In principe hopen we dat je je opgeeft voor beide activiteiten, maar het kan zijn dat je dat niet wilt.

Daarom is het vanaf nu mogelijk om bij aanmelding apart op te geven.

We hopen in de toekomst daar nog andere activiteiten aan toe te voegen.

PeerIdee (PI)

Heb je een super idee, waarvan je zegt: deze moet er echt bij komen te staan.

Elk kwartaal zal er de mogelijkheid zijn om nieuwe PSA’s te ontwikkelen.

De vaste deadlines zijn: 15.02 (15 februari), 15.05 (15 mei), 15.08 (15 augustus) en 15.11 (15 november) tot 23:59. In de week erna zal een nog op te richten PeerCommissie de ontvangen ideeën beoordelen.

Je wordt dan gekoppeld aan een PSWer, indien dat nodig is, die samen met jou het PF gaan invullen.

Het formulier voor het PeerIdee is momenteel nog in ontwikkeling, maar zal ter zijner tijd op deze pagina te downloaden zijn of digitaal in te vullen zijn. Er zullen wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld worden, welke aan het formulier worden gekoppeld.

Misschien staat jouw idee straks ook in deze lijst!

Voor onze fysieke bijeenkomsten, vragen we een bijdrage voor de PeerPot.