PS

staat voor PeerSupport.

De peer is een fruitsoort, maar als je het woord peers vertaald uit het Engels betekent het een gelijke, een gelijkgestemde.

De vertaling van support is (onder)steun(en).

De woorden samen betekenen bij ons ‘Gelijke in (Onder)Steuning‘.

Peer Support kan je vinden 1 op 1, maar ook in groepen.

Hier bij ons herbeginnende initiatief is het de bedoeling dat in loop van het komende jaar, je beiden kunt vinden.

We zullen in de PeerAgenda (PA) aangeven, wanneer we wat van plan zijn.

Wat belangrijk is om te onthouden, is dat binnen peer support er naast ervaringsdeskundigheid, wederkerigheid is.

Dus iedere persoon in het systeem groep of 1 op 1, mag en kan zijn verhaal kwijt.

Door middel van de peer support methode en de presentiebenadering (mentaal en fysiek aanwezig zijn en benaderbaar zijn) is er ruimte om woorden te (leren) geven aan je eigen verhaal, maar ook om de bijkomende emoties te (h)erkennen.

Vanuit ruimte die er binnen peer support ontstaat, is dat er naar harte lust kan worden geoefend met woorden, gebaren, gevoelens en gedrag.

Er is altijd een mogelijkheid tot dialoog zowel in gedrag, houding, als in taal, van meerdere kanten, vanuit meerdere perspectieven.

Wie is onze doelgroep?

Iedereen die peer support, die het nodig heeft om het te ontvangen en daarvoor open staat.

Iedereen heeft wel kwetsbaarheden of ervaringen die een enorme impact hebben op het leven. Ontwrichtingen, ontwortelingen en worstelingen.

Sommige mensen gebruiken peer support om weer te kunnen deelnemen aan de samenleving, zeker met de huidige ontwikkelingen.

We richten ons in de eerste instantie op mannen en vrouwen, die al ondersteuning krijgen vanuit een POH GGZ of al in behandeling zijn.

Echter laat dat geen belemmering zijn als je niet tot deze doelgroep behoort. We sluiten niemand uit en nodigen je van harte uit om deel te nemen aan onze PeerSupportActiviteiten (PSA).