Business Model Canvas PeerSupportProjecten

Ontworpen voor: PeerSupportProjecten io

Ingevuld door: Carolien Jansen en Esther Lammers

Datum: 30 september 2021

Versie: 1.0 Concept

CarolienEsther
Keypartners
Wie zijn je belangrijkste, onvervangbare partners? Sessie 3: Mens en organisatie • Start maken met formuleren Partners
Verleden:
WOT-Zuid / Maarten Jan
Herstelacademie GGZ Delfland / Jan Mostert

Huidige:
Herstelacademie GGZ Delfland / Jan Mostert
VeerKrachtCentrale (?)

Toekomst:
Huisartsen
DSW
Gemeentes
Zorgsamen MVS MEE ZHN / Loes van Hutten Gemeente Schiedam, Vlaardingen, Maassluis Stroomopwaarts / Marja van der Meulen Ervaringsdeskundigheid: Opleidingen Ervaringsdeskundigheid NVZH (Brancheorganisatie) VVED (Vereniging van Ervaringsdeskundigen)
Value Proposition
Welke waarde lever je aan jouw klant? Welke problemen help je op te lossen voor jouw klant? Welke behoefte vervul je voor jouw klant? Wat is je belofte aan jouw klant? Wat zijn de producten en diensten die je levert? Sessie 1: Maatschappelijk ondernemen en toegevoegde waarde/impact • Start maken met formuleren van je Waardepropositie
Benaderbaar
Vrije ruimte
Voorziening
Luisteren zonder oordeel
ED functioneel professioneel inzetten
Ontwikkelen
Eigen stabiliteit
Continuïteit
Klein blijven
Peersupport
Visie + Missie
Ervaringskennis erkennen
PeerSupportProjecten biedt een ontmoetingsplek in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor mensen die persoonlijk ervaren hebben dat het leven anders kan lopen dan je had verwacht en nodig had en hun naasten Zij willen werken aan hun (verdere) ontwikkeling op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Bij PeerSupportProjecten geloven we in het herstellend vermogen en de eigen kracht en creativiteit van mensen. Voor onze diensten is geen indicatie nodig.
Channels
Hoe bereikt je waardepropositie jouw klant? Waar kan jouw klant je product of dienst kopen of gebruiken? Hoe communiceer je met jouw klant? Sessie 2: Doelgroep • Start maken met formuleren Kanalen
Website
Social media
Mond-tot-mond reclame
Plek/locatie De Erker
Doelapp
Locatie wijkcentrum de Erker Radio de Erker Flyers en posters via Herstelacademie GGZ Delfland Nieuwsbrief per email en social media Besloten groep op Social Media Persoonlijke gesprekken Krantenartikelen Advertenties
Customer Segments
Voor wie creëer je waarde? Wie zijn jouw belangrijkste klanten? Wie bepaalt, beslist en gebruikt je waardepropositie? Sessie 2: Doelgroep • Bepalen van doelgroepsegmenten; gelaagdheid van de doelgroep • Hoe sluit mijn ‘product’ aan bij de doelgroep? • Bijzondere rol van de ervaringsdeskundige als uitvoerder en doelgroep • Start maken met formuleren Doelgroepsegmenten
Mensen met een persoonlijke ervaring met een leven ontwrichtende situatie
Mensen met een naaste, die een persoonlijke ervaring met een leven ontwrichtende situatie
Revenue Streams
Hoe belonen jouw klanten jou voor de waarde die je levert? Wat zijn de verschillende inkomstenstromen? Sessie 5: Financiële waarde • Vertaalslag maatschappelijke waarde naar financiële waarde • Inzicht mogelijke vormen van financiers (gemeente, fonds, markt) en financieringsmodellen (Health Impact Bond, crowdfunding, shared savings modellen) • Monitoring beoogde en behaalde resultaten • Start maken met formuleren Inkomstenstromen
Eigen bijdrage deelnemers donaties deelnemers en collecte Samenwerking Zorgsamen MVS en onderaannemers: Fondsenwerving: Stichting onder een dak Fonds Schiedam Vlaardingen Pameijer Oranjefonds ASVZ, Mind Directzorg, FNO Fonds GGZ Delfland Andere fondsen Wijkcentra Wijkteams Giften: Subsidie: Schenkingen bij overlijden Gemeente Schiedam Giften van bedrijven Crowdfunding: Sponsoring door bedrijven Voor de kunst Voor de buurt
Cost Structure
Wat zijn de belangrijkste kosten om jouw waardepropositie te realiseren en te leveren? Sessie 4: Bedrijfsvoering • De ‘harde kant’ van het runnen van een initiatief, zoals huisvesting, inventaris, financiën, data/AVG en de technische kant van HR-beleid (bijv. salarissen en belastingen). • Inzicht in eigen kostenstructuur • Maken van een begroting met maximalisering van inzet schaarse middelen • Langetermijn bedrijfsvoering • Start maken met formuleren Kostenstructuur
Mensen:
Ervaringsdeskundigen
Vrijwilligers
Stagiaires HtH / Zadkine / andere opleidingen ED

Middelen:
Locatie / meubilair
Faciliteiten ICT / Telefonie
Customer Relationships
Wat is je relatie met elk klantsegment en hoe onderhoud je deze? Sessie 2: Doelgroep • Start maken met formuleren Doelgroeprelaties
Eigen ervaring met het missen van iemand die naast je staat. De relatie is op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Deze relatie wordt onderhouden door: in levende lijve ontmoetingen online ontmoetingen telefonisch en whatsapp contact Per email via de website.
KeyactivitiesPeerSupport Groep(en) Peer Support 1o1/Peer On Call
Peerhond
Peerhouse
Zelfregie activiteiten: Workshops / 1 dagdeel / Wekelijks Film / muziek Schrijven / Tekenen PeerSupportGroep Wandelgroep Inloop Telefonisch spreekuur Lichamelijke beweging Trainingen / 2-3 dagdelen Transactionele Analyse Zelfzorg / Empowerment Cursussen / 5-12 dagdelen WRAP Wat is herstel? Herstellen doe je zelf
Schrijf je herstelverhaal
Maandelijks Wat is de WRAP?
WRAP opfris/verdiepingsgroep
Inloop voor clienten met hulpverleners
Voorlichting voor familie en naasten
Keyresources
Wat zijn de belangrijkste (mensen, kennis, middelen en geld) heb je nodig om jouw waardepropositie te realiseren en te leveren? Sessie 3: Mens en organisatie • Professionalisering van HR- en HRM-beleid • Voorkomen van uitval • Omgaan met (ervaringsdeskundige) vrijwilligers • Wie en wat heb ik nodig om de missie/visie van mijn organisatie te vervullen? • Start maken met formuleren Middelen
Zelfregie activiteiten: Vrijwilligers Ervaringsdeskundigen Stagiaires Locatie voor iedereen toegankelijk ICT Cursusmateriaal Films/muziek/schrijfbenodigdheden/knutselbenodigdheden Koffie/thee enz. Doventolk Tolk/vertaler Brailleschrift boeken